wstawienie kodu include

Ze względów bezpieczeństwa na naszych serwerach funkcja ta domyślnie jest
zablokowana i nie ma możliwości jej odblokowania. Do pobierania aktualnych
notowań moze Pan wykorzystac np. curla.