Ustawienia PHP: Wywołanie poszczególnych funkcji Allow Call Time Pass

Ustawienia PHP: Wywołanie poszczególnych funkcji Allow Call Time Pass
Reference is On (this should be set to Off in php.ini)

Pomocne okaże się stworzenie pliku .htaccess z linią:
php_value allow_call_time_pass_reference 0