Mam pytanie odnośnie Webmaila i tworzenia nowych wiadomości oraz przy edytowaniu wiadomości z kopii roboczych (wklejam tekst, zapisuje w kopiach roboczych i przy EDYCJI pojawiają sie entery w miejscach w których ich nie było, co powoduje pomieszanie szyku zdań).

Proszę w opcjach webmaila, pozycja Czytanie ustawić:

Zwijaj linie wiadomości zawierające więcej znaków niż (0 wyłącza zawijanie):

albo na 0, albo na większą wartość, wtedy tekst nie będzie zawijany.

czy po wykorzystaniu limitu transferu na wykupionych kontach www wyświetlane są jakieś komunikat, konto jest zawieszane lub cokolwiek ?

Transfery są sprawdzane dwa razy w miesiącu. Pierwsze sprawdzenie ma miejsce
w połowie miesiąca wówczas oceniane jest czy użytkownikowi wystarczy
transferu do końca miesiąca. Jeżeli istnieje ryzyko, że nie wystarczy to
użytkownik informowany jest o tym fakcie e-mailowo (na adres podany przy
rejestracji pakietu).
Drugie sprawdzenie na końcu miesiąca informuje o ewentualnym przekroczeniu
(również drogą e-mailową).
W przypadku przekroczenia limitu transferu, konto nie jest blokowane.
Informujemy użytkownika o możliwości przejścia na wyższy pakiet (z większym
transferem) lub zostaje wystawiona faktura na dodatkowy transfer zgodnie z
cennikiem:

http://www.kei.pl/?stronka=hosting/cennik

W przypadku nieopłacenia takiej faktury dla danego serwera ustawiany jest limit pasma taki aby nie w kolejnych miesiącach transfer nie był przekraczany – efektem jest wolniejsze ładowanie się stron jeśli ruch utrzymuje się ponad limit.

Poniżej list od Klienta, czy może sam zrobić (safe-mode=1 lub register_globals) np. za pomocą htaccess tylko dla swojego konta ? (lub obojętnie innym sposobem we własym zakresie – na własnym koncie?)

Aby wyłaczyć register_globals należy stworzyć w katalogu public_html plik
.htaccess z wpisem
php_value register_globals off

Klient nie ma natomiast możliwości włączyć safe_mode, możemy to zrobić tylko
my, proszę podac domeny dla których to zrobić, najlepiej niech doda już
także
produkcyjne pod którymi będzie działać sklep.

Atomic – okres blokady, usunięcie, powiadomienia.

Okresu blokady nie dodaje sie do
okresu testowego i niema on wplywu na wysylanie powiadomien.

Przyklad dla konfiguracji 14+7: Zakladajac konto testowe 1 lutego. Data
wygasniecia konta ustawiana jest na 15 lutego. Jesli ustawi Pani
powiadomienie wysylane na 5 dni przed zdarzeniem, wiadomosc zostanie wyslana
10 lutego.

Okres trwania blokady nie ma wplywu na date wygasniecia konta. Konto zostanie
zablokowane dzien po dacie wygasniecia czyli 16 lutego i od tego dnia liczony
jest okres blokady. Po okresie blokady konto zostanie usuniete (w Pani
przypadku skasowanie konta nastapi 23 lutego).

problem z wczytywaniem części kodu strony z pliku *inc

Używanie adresów url jako argumentów dla funkcji include nie jest bezpiecznym

rozwiązaniem, dlatego jest u nas zablokowane i zmienić tego nie można, nie
implikuje to tego, że można użyć tego samego include z podaniem ścieżki do
pliku
*.inc, nie musi być absolutna, wystarczy relatywna, zapewni to jeszcze
większą
swobodę ponieważ serwis będzie mógł działać na dowolnym adresie, a nie tylko

jednym jak w tej chwili. Wykonanie tych zmian będzie zatem konieczne do
działania
strony na naszych serwerach, niestety innej możliwości nie ma.