Nie mam możliwości korzystania z .htaccess – zwraca błąd 500.

Błąd 500 oznacza że jest pliku jest  błąd uniemożliwiający jego działanie. Należy dokładnie sprawdzić plik .htaccess.