Jak ustawić serwis żeby domyślnie otwierał się w bezpiecznym połączeniu?

Wymuszenie SSL, tworzymy plik .htaccess w katalogu gdzie mamy stronę, a w nim
wpisujemy:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Tutaj Apache uruchamia mod_rewrite, sprawdza czy połączenie jest w protokole
https (niezależnie od użytego portu), jeśli nie jest to przekierowuje
użytkownika na https.

Jeśli nie pomoże może zajść potrzeba dopisania na początku pliku .htaccess
następującego wpisu:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /