Do importu bazy potrzebuję użyć narzędzia psql, czy admin ma wystarczające uprawnienia?

Tak, należy pamiętać, że aby połączyć się z serwerem postgresowym należy podać hosta (jego nazwę widać
w panelu webas), oraz login i hasło do bazy.

psql -h HOST -u user -d nazwa_bazy