Dlaczego spam oznaczony jako [SPAM] wciąż trafia do mojej skrzynki?

Jest to jedno z ustawień w systemie. Aby tego typu wiadomości trafiały do foleru spam, proszę w konfiguracji skrzynki Ansty-SPAM ustawić przenoszenie wiadomości
oznakowanych jako spam do folderu spam.