czy rozmiar bazy danych w pakiecie biuro extra jest w jakiś sposób ograniczony?

Tak, limit co do wielkości zamówionego pakietu. Należy również zwrócić uwagę
na procentowe obciążenie generowane przez bazę, które również będzie
monitorowane i nie powinno przekraczać dopuszczalnych limitów obciążenia.