Czy można korzystać z bazy danych w Kei.pl mając hosting u innego dostawcy?

Dostęp do baz danych jest zablokowany z adresów IP innych dostawców hosting ze względów bezpieczeństwa.