Czy maja pakiet hostingowy Biuro Extra lub inny mogę używać memcache?

Technologię ‚memcache’ obsługują platformy e-biznes: Aztec, Luna, nie ma
możliwości instalacji usługi na pakietach hostingowych: Biuro, Lider.