Czy jest mozliwosc zaktualizowania PEAR-a na serwerze?

Aby zainstalować PEAR na koncie admin, z poziomu tego konta, wydajemy
polecenie:

lynx -source http://pear.php.net/go-pear | php -q

W czasie instalacji podajemy katalogi:

bin_dir /home/users/admin/bin
php_dir /home/lib
doc_dir /home/users/admin/pear/docs
data_dir /home/users/admin/pear/data
test_dir /home/users/admin/pear/tests

Po instalacji:

/home/users/admin/bin/pear config-set preferred_state devel
/home/users/admin/bin/pear list-upgrades
/home/users/admin/bin/pear upgrade-all

Teraz można instalować moduły:
/home/users/admin/bin/pear install net_DNS