Czy jest możliwość ustawienia różnych stron błędu 404 dla różnych domen?

Dla Platform:

Przy zakładaniu serwera instalowane wraz z nim są standardowe strony o
błędach (np. 403, 404). Aby zmienić wygląd tych stron należy zalogować się
na konto admin przez ftp lub ssh. Strony o błędach umieszczone są w
katalogu:

/home/conf/errordocs

Po wgraniu tam innych stron będą one standardowo wyświetlane w przypadku
poszczególnych błędów. Proszę pamiętać aby nie zmieniać nazw plików.
Dla hostów:

Aby dokonać modyfikacji stron błędów na pakietach hostingowych(pakiet Biuro,
Lider) należy stworzyć na koncie ftp katalog zawierający własne strony
błędów plik np. error
Następnie należy utworzyć plik .htaccess określający lokalizację tych
stron. Może następującą zawartość:

ErrorDocument 400 /error/400.shtml
ErrorDocument 401 /error/401.shtml
ErrorDocument 403 /error/403.shtml
ErrorDocument 404 /error/404.shtml
ErrorDocument 500 /error/500.shtml

Poniżej wyjaśnienie najpopularniejszych błędów serwera:

Error 400: Bad Request / Niepoprawne zapytanie
Error 401: Authorization Required : Brak autoryzacji
Error 403: Forbidden / Dostęp zabroniony
Error 404: File Not Found / Plik nie istnieje
Error 500: Internal Server Error / Wewnętrzny błąd serwera

Jeżeli mają Państwo kilka domen i każda kieruje na inny podkatalog, należy w
podkatalogach na które kierują domeny stworzyć osobny katalog z błędami oraz
umieścić w nim pliki stron z błędami oraz w podkatalogu na który kieruje
domena utworzyć plik .htaccess z wyżej wymienionymi wpisami.