Czy jest możliwe ustawienie dostępu do anonimowego FTP w taki sposób, aby był jeden użytkownik, który ma tylko możliwość przesyłania plików na serwer bez możliwości pobierania lub odczytywania zawartości?

Tak, wybranego użytkownika można zlimitować do konkretnych komend ftp,
czyli zapis, odczyt itp.