czy istnieje taka możliwość aby na Państwa platformie skonfigurować

czy istnieje taka możliwość aby na Państwa platformie skonfigurować
Nginxa jako drugi serwer WWW na innym porcie (np 81) na tym samym
adresie IP co Apache (nasłuchujący na porcie 80) i w ten sposób, że
współdzieliłby DocumentRoot z Apachem. Jeszcze fajniej by było, gdyby
działało to w połączeniu z wirtualnymi namehostami (w rozumieniu
konfiguracji WWW)? Wykonywanie plików PHP przez Nginxa byłoby zablokowane.

Tak, jest to możliwe (lepiej użyć portu 8080, bo on często nie jest
blokowany).

Nginx będzie działał jednak tylko na jednym użytkowniku, tak że musi Pan albo
dać prawa dla innych albo uruchomić kilka nginx’ów dla każdego użytkownika
osobno.

Nginx raczej nie będzie działał z wszystkimi namehostami zdefiniowanymi w
apache2, trzeba by to było konfigurować ręcznie (lub generować konfigurację,
przy restarcie co jest możliwe).

Jeżeli planuje Pan aby statyczny content obsługiwany był przez nginx a
dynamiczny przez apache2 dla dużych serwisów dobrym rozwiązaniem będzie
uruchomienie nginx na porcie 80 i ustawienie reverse-proxy do apache2 lub
uruchomienie php dla danej strony poprzez fastcgi.