Czy istnieje możliwość zabezpieczenia tylko wybranych plików SSLem?

Tak istnieje taka możliwość, w tym celu należy pliki, które chcemy
zabezpieczyć umieścić w osobnym podkatalogu oraz podać nazwę katalogu w
aplikacji ‚webas’ w polu ‚katalog treści SSL’