Chciałabym upoważnić firmę informatyczną odpowiedzialną za nasz hosting do zarządzania naszym serwerem. Co należy zrobić?

Jeśli chcą Państwo upoważnić jakąś osobę/firmę do dostępu do swojego konta to
mogą Państwo na własną odpowiedzialność udostępnić dane dostępowe do konta
oraz dać możliwość autoryzowanego kontaktu z naszym biurem obsługi, abyśmy
mogli udzielać tej osobie/firmie informacji na temat Państwa usługi, proszę
w panelu Klienta w sekcji Moje dane dopisać adres e-mail tej osoby/firmy
do autoryzowanych, wówczas taka osoba/firma powinna kontaktować się z nami z
tego adresu e-mail.