Czy jest mozliwosc zaktualizowania PEAR-a na serwerze?

Aby zainstalować PEAR na koncie admin, z poziomu tego konta, wydajemy
polecenie:

lynx -source http://pear.php.net/go-pear | php -q

W czasie instalacji podajemy katalogi:

bin_dir /home/users/admin/bin
php_dir /home/lib
doc_dir /home/users/admin/pear/docs
data_dir /home/users/admin/pear/data
test_dir /home/users/admin/pear/tests

Po instalacji:

/home/users/admin/bin/pear config-set preferred_state devel
/home/users/admin/bin/pear list-upgrades
/home/users/admin/bin/pear upgrade-all

Teraz można instalować moduły:
/home/users/admin/bin/pear install net_DNS

Informacje w whois

Dla wszystkich stanow, z wyjatkiem domen w stanie TASTED i RESERVED, WHOIS
wyswietla date utworzenia domeny i date ostatniej modyfikacji (np. zmiany
stanu, zmiany delegacji). Podobnie dla domen o statusie ClientHold.

Dla domen w stanie RESERVED – pojawia sie informacja, ze domena xxx jest
zarezerwowana oraz wyswietla sie data i czas rezerwacji.

Dla domen w stanie TASTED – pojawia sie informacja domena xxx podczas
testow oraz wyswietla sie data i czas utworzenia.

W ciągu najbliższych 2 tygodni zostana dodane do WHOISa data i czas
założenia opcji.

Pojawia sie rowniez zroznicowane komunikaty dla stanow TASTED BLOCKED,
BOOK BLOCKED, BLOCKED, DELETE BLOCKED oraz statusu ClientHold.

Pojawia mi się błąd 500…

Błąd 500 sygnalizuje błąd po stronie aplikacji – sam serwer www jak widać
działa ponieważ potrafi zwrócić stronę błędu.
Możliwe że aplikacja dziwnie się zachowuje i generuje błedy w jakiś
określonych warunkach.

Jak oddelegować i skonfigurować na serwerze poprawnie domenę?

W panelu zarządzania domeną rejestratora domeny należy zmienić delegację
serwerów DNS na ns1.kei.pl(195.149.224.1) oraz ns2.kei.pl (195.149.225.1).
Kolejnym krokiem jest dodanie domeny do ‚WebAs’ w zakładce ‚Domeny’ –>
‚Dodaj domenę’ oraz zaznaczenie opcji ‚Konfiguracja w DNS’ na ‚TAK’. Możemy
sprawdzić czy domena została poprawnie skonfigurowana na serwerach DNS
klikając zakładkę ‚Domeny’ –> ‚DNS’ oraz przycisk ‚Obsługiwane domeny’.
Propagacja wydelegowanej domeny na serwerach DNS trwa do 24 godzin.

Rejestruj tanie domeny eu za 9 zł.

Jaki jest łączny limit wielkości dla jednej bazy mysql, i łączny limit wielkości dla wszystkich baz w usłudze biuro extra?

chcę zainstalować joomla na mojej domenie

Aby zainstalować Joomla należy wcześniej utworzyć bazę danych w tym celu
należy zalogować się do ‚WebAs’ zakładka ‚MySQL’ –> ‚dodawanie’
skonfigurować swoją bazę danych. Po utworzeniu bazy ścieżka dostępu do niej
oraz konfiguracja skryptów php będzie widoczna w polu ‚Konfiguracja skryptów
PHP’. Osobny folder dla domeny należy stworzyć poprzez klienta ftp, po
utworzeniu folderu należy zalogować się do panelu ‚WebAs’ zakładka ‚Domeny’
–> ‚dodaj domenę’ w polu podkatalog należy wpisać nazwę podkatalogu który
utworzyliśmy, oraz zaznaczyć opcję ‚Konfiguracja w DNS’ na ‚TAK’. Aby
aktywować subdomeny w domenie kei, należy przejść do karty ‚Domeny’ –>
‚dodaj subdomenę’ oraz w polu katalog wpisać nazwę takalogu z zawartością
strony www.

wstawienie kodu include

Ze względów bezpieczeństwa na naszych serwerach funkcja ta domyślnie jest
zablokowana i nie ma możliwości jej odblokowania. Do pobierania aktualnych
notowań moze Pan wykorzystac np. curla.

Jak ustawić serwis żeby domyślnie otwierał się w bezpiecznym połączeniu?

Wymuszenie SSL, tworzymy plik .htaccess w katalogu gdzie mamy stronę, a w nim
wpisujemy:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Tutaj Apache uruchamia mod_rewrite, sprawdza czy połączenie jest w protokole
https (niezależnie od użytego portu), jeśli nie jest to przekierowuje
użytkownika na https.

Jeśli nie pomoże może zajść potrzeba dopisania na początku pliku .htaccess
następującego wpisu:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /

czy istnieje taka możliwość aby na Państwa platformie skonfigurować

czy istnieje taka możliwość aby na Państwa platformie skonfigurować
Nginxa jako drugi serwer WWW na innym porcie (np 81) na tym samym
adresie IP co Apache (nasłuchujący na porcie 80) i w ten sposób, że
współdzieliłby DocumentRoot z Apachem. Jeszcze fajniej by było, gdyby
działało to w połączeniu z wirtualnymi namehostami (w rozumieniu
konfiguracji WWW)? Wykonywanie plików PHP przez Nginxa byłoby zablokowane.

Tak, jest to możliwe (lepiej użyć portu 8080, bo on często nie jest
blokowany).

Nginx będzie działał jednak tylko na jednym użytkowniku, tak że musi Pan albo
dać prawa dla innych albo uruchomić kilka nginx’ów dla każdego użytkownika
osobno.

Nginx raczej nie będzie działał z wszystkimi namehostami zdefiniowanymi w
apache2, trzeba by to było konfigurować ręcznie (lub generować konfigurację,
przy restarcie co jest możliwe).

Jeżeli planuje Pan aby statyczny content obsługiwany był przez nginx a
dynamiczny przez apache2 dla dużych serwisów dobrym rozwiązaniem będzie
uruchomienie nginx na porcie 80 i ustawienie reverse-proxy do apache2 lub
uruchomienie php dla danej strony poprzez fastcgi.