wstawienie kodu include

Ze względów bezpieczeństwa na naszych serwerach funkcja ta domyślnie jest
zablokowana i nie ma możliwości jej odblokowania. Do pobierania aktualnych
notowań moze Pan wykorzystac np. curla.

Jak ustawić serwis żeby domyślnie otwierał się w bezpiecznym połączeniu?

Wymuszenie SSL, tworzymy plik .htaccess w katalogu gdzie mamy stronę, a w nim
wpisujemy:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Tutaj Apache uruchamia mod_rewrite, sprawdza czy połączenie jest w protokole
https (niezależnie od użytego portu), jeśli nie jest to przekierowuje
użytkownika na https.

Jeśli nie pomoże może zajść potrzeba dopisania na początku pliku .htaccess
następującego wpisu:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /

czy istnieje taka możliwość aby na Państwa platformie skonfigurować

czy istnieje taka możliwość aby na Państwa platformie skonfigurować
Nginxa jako drugi serwer WWW na innym porcie (np 81) na tym samym
adresie IP co Apache (nasłuchujący na porcie 80) i w ten sposób, że
współdzieliłby DocumentRoot z Apachem. Jeszcze fajniej by było, gdyby
działało to w połączeniu z wirtualnymi namehostami (w rozumieniu
konfiguracji WWW)? Wykonywanie plików PHP przez Nginxa byłoby zablokowane.

Tak, jest to możliwe (lepiej użyć portu 8080, bo on często nie jest
blokowany).

Nginx będzie działał jednak tylko na jednym użytkowniku, tak że musi Pan albo
dać prawa dla innych albo uruchomić kilka nginx’ów dla każdego użytkownika
osobno.

Nginx raczej nie będzie działał z wszystkimi namehostami zdefiniowanymi w
apache2, trzeba by to było konfigurować ręcznie (lub generować konfigurację,
przy restarcie co jest możliwe).

Jeżeli planuje Pan aby statyczny content obsługiwany był przez nginx a
dynamiczny przez apache2 dla dużych serwisów dobrym rozwiązaniem będzie
uruchomienie nginx na porcie 80 i ustawienie reverse-proxy do apache2 lub
uruchomienie php dla danej strony poprzez fastcgi.

kilka pytań odnośnie hostingu Ruby on Rails:

1. Ile mongreli można uruchomić?
Nasze skrypty przygotowane są do obsługi do 10 instancji mongrela dla
pojedynczej aplikacji

2. Jakie jest ograniczenie pamięci
128 MB dla jednego procesu mongrela

3. Na pewno robili Państwo jakieś testy wydajnościowe swoich
rozwiązań. Ile mniej wiecej requestów na sekundę jest w stanie
obsłużyć u Państwa jeden mongrel?

Wszystko zależy od budowy serwisu i użytych technik cachowania.

4. Czy zamiast zwykłego mongrela można korzystać z evented mongrel?
Nie testowaliśmy jeszcze tego rozwiązania. Jest możliwość użycie thin’a.

5. Czy działanie mongreli jest monitorowane? Tzn. czy jeżeli proces
umrze to jakiś nadzorca go uruchomi ponownie? Czy dodawane są do
skryptów startowych?
Tak, jest możliwość dodania daemona mongreli do systemu monitorowania.
Dysponujemy gotowymi skryptami do własnej konfiguracji przez klienta.

6. Czy możliwe jest korzystanie z Railsów przez FastCGI?
Nie testowaliśmy tego rozwiązania.

7. Czy można korzystać z memcached?
Jest taka możliwość.

Czy jest możliwość ustawienia różnych stron błędu 404 dla różnych domen?

Dla Platform:

Przy zakładaniu serwera instalowane wraz z nim są standardowe strony o
błędach (np. 403, 404). Aby zmienić wygląd tych stron należy zalogować się
na konto admin przez ftp lub ssh. Strony o błędach umieszczone są w
katalogu:

/home/conf/errordocs

Po wgraniu tam innych stron będą one standardowo wyświetlane w przypadku
poszczególnych błędów. Proszę pamiętać aby nie zmieniać nazw plików.
Dla hostów:

Aby dokonać modyfikacji stron błędów na pakietach hostingowych(pakiet Biuro,
Lider) należy stworzyć na koncie ftp katalog zawierający własne strony
błędów plik np. error
Następnie należy utworzyć plik .htaccess określający lokalizację tych
stron. Może następującą zawartość:

ErrorDocument 400 /error/400.shtml
ErrorDocument 401 /error/401.shtml
ErrorDocument 403 /error/403.shtml
ErrorDocument 404 /error/404.shtml
ErrorDocument 500 /error/500.shtml

Poniżej wyjaśnienie najpopularniejszych błędów serwera:

Error 400: Bad Request / Niepoprawne zapytanie
Error 401: Authorization Required : Brak autoryzacji
Error 403: Forbidden / Dostęp zabroniony
Error 404: File Not Found / Plik nie istnieje
Error 500: Internal Server Error / Wewnętrzny błąd serwera

Jeżeli mają Państwo kilka domen i każda kieruje na inny podkatalog, należy w
podkatalogach na które kierują domeny stworzyć osobny katalog z błędami oraz
umieścić w nim pliki stron z błędami oraz w podkatalogu na który kieruje
domena utworzyć plik .htaccess z wyżej wymienionymi wpisami.

czy istnieje możliwość uruchomienia na jednym z serwerów wirtualny chserwera Lightttpd?

Jak najbardziej, jest to możliwe na serwerach fizycznych, aczkolwiek polecamy zamiast Lighthttpd
zastosować Nginx’a. Idea działania jest dokładnie taka sama – lekki serwer
wystawia kontent statyczny, podczas gdy Apache serwuje kod php. Najlepiej
byłoby uruchomić dodatkowy serwer na osobnym adresie IP (może to być osobna
wirtualka, może to być w obrębie aktualnie działającej), choć oczywiście
możliwości konfiguracji są różne.

Jeśli są Państwo zainteresowani (prosimy o informację), w przeciągu kilku
godzin możemy przygotować działającą, testową wersję wirtualki z
zainstalowanym Nginx’em, tak aby mogli Państwo wykonać testy wydajnościowe
takiego rozwiązania.

Faktycznie, obserwując serwisy działające w sieci Kei.pl, a wykorzystujące to
rozwiązanie, wzrost wydajności w tej konfiguracji jest zauważalny.